Adviesraad Sociaal Domein/Werkgroep Jeugd

De Adviesraad Sociaal Domein De Wolden (ASD) is een officieel en zelfstandig orgaan, binnen de gemeente De Wolden. De ASD verbindt en overlegt met veel betrokkenen binnen het sociaal domein in De Wolden. Zo adviseert de ASD het College van Burgemeester en Wethouders (on)gevraagd over het beleid en de uitvoering binnen dit domein.

Daarmee wordt geprobeerd om een goede balans te vinden tussen de wensen en behoeften van de inwoners en hetgeen de gemeente kan en wil realiseren (én betalen).

Voor de verschillende sociale domeinen werkt de ASD met werkgroepen: Wmo, Jeugd en WSW & Participatie.

Voor de werkgroep Jeugd zijn we op zoek naar versterking.

Wie komt de werkgroep Jeugd in De Wolden versterken?

 • Heeft u affiniteit voor jeugdzorg, hulpvragen van kinderen (en hun ouders) of het beleid van de gemeente de Wolden rondom jeugdigen?
 • Heeft u als ouder/verzorger te maken met jeugdzorg? Heeft u een kind met een ondersteuningsvraag?
 • Werkt u beroepsmatig in de Jeugdhulp?
 • Als u ideeën heeft hoe de Jeugdzorg zou moeten verlopen, of hoe het anders of beter kan, kunt u ons helpen.
 • Via de Adviesraad Sociaal Domein en de Werkgroep Jeugd kunnen wij het College van Burgemeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd adviseren.

 

De afgelopen periode brachten wij o.a. adviezen uit over de volgende onderwerpen:

 • Jeugdnota Gemeente de Wolden 2022-2025.
 • Leerlingenvervoer
 • Wonen voor Jongeren met een ondersteuningsvraag.
 • Complexe echtscheidingen

 

De Gemeente heeft besloten om de wijze van werken van de ASD op een nieuwe manier in te vullen, daarom zijn we op zoek naar enthousiaste nieuwe leden. Wie komt ons helpen?

Wie zijn wij?

De werkgroep bestaat uit vrijwilligers. Mensen die zelf belangstelling hebben voor het Jeugdbeleid. De werkgroep is onafhankelijk. Het is voor leden niet mogelijk om ook lid te zijn van de gemeenteraad, wel moeten ze inwoner van Gemeente de Wolden zijn. De werkgroep Jeugd vergadert 1 keer per maand op maandagavond. Daarnaast kunnen de leden meedoen aan relevante bijeenkomsten in de gemeente.

De mogelijkheid tot scholing bestaat. Het lid van de werkgroep Jeugd is ook lid van de Adviesraad Sociaal Domein. Deze Raad vergadert ook 1 keer per maand, op dinsdagavond.

Wat vragen wij?

Er is geen speciale opleiding voor nodig. U moet wel stukken van de gemeente lezen over Jeugdbeleid en andere onderwerpen uit het Sociaal Domein. U kunt het gemeentelijke Jeugdbeleid en de uitvoering daarvan kritisch beoordelen. En u kunt een gering aantal uren per week aan deze werkgroep besteden.

Wie zoeken wij?

 • U bent bereid en in staat een actieve rol te spelen in het (mede) opstellen van adviezen en andere teksten en/of het (mede) voorbereiden van themabijeenkomsten en/of het incidenteel de Werkgroep Jeugd vertegenwoordigen in externe overleggen;
 • U kunt communiceren per e-mail en kunt bestanden in Word, Excel en pdf lezen;
 • U woont in De Wolden;
 • U bent niet werkzaam bij de gemeente of bij een instelling die belang heeft bij het gemeentelijk beleid;
 • U kunt goed samenwerken en bent communicatief;
 • U bent bereid een aantal uur per maand (max. 4 uur) beschikbaar te zijn voor de werkgroep;
 • U bent bereid lid te zijn van de Adviesraad Sociaal Domein (max. 4 uur per maand)
 • Deze tijdsinvestering is inclusief voorbereidingstijd.
 • De Werkgroep Jeugd wil een afspiegeling van de Wolden zijn. Daar wordt bij de samenstelling van de werkgroep rekening mee gehouden. Bijv. spreiding over de gemeente.

Wilt u meer weten?

Voor meer informatie of om u op te geven kunt u contact opnemen met Ad Hazen: al.hazen@outlook.com of telefonisch via telnr. 06 5181 2103 (spreek evt. een boodschap in).