Op 18 januari heeft de ASD haar zorgen uitgesproken over de bezuinigingen op bijvoorbeeld de meerkostenregeling. De ASD heeft gevraagd om de minima tegemoet te komen.