Clientenraad JEUGD

De CliëntenRaad Jeugd (CRJ) is ingesteld door de gemeente om mee te denken en te praten over besluiten die worden genomen over alles waar de kinderen van De Wolden mee te maken hebben.

Om goede besluiten te nemen heeft de gemeente(burgemeester en wethouders) goede informatie nodig. Deze informatie komt binnen via bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties, onderzoeksburo’s maar dus ook via de CRJ.

Omdat de leden van de CRJ als burgers direct of indirect verbonden zijn met alle uiteenlopende zaken die met de kinderen in onze gemeente te maken hebben, zijn zij goed in staat om te beoordelen waar bijvoorbeeld extra aandacht nodig is.

De CRJ vergadert  ca. 10x per jaar, de onderwerpen zijn heel divers. Van speciaal onderwijs en leerlingenvervoer tot aan het kindpakket en alcoholpreventie. Per vergadering wordt er een spreker  met kennis van zaken uitgenodigd die de raad bijpraat over een specifiek onderwerp.  

De gemeente kan de raad over een bepaald onderwerp om advies vragen. Dit advies wordt dan serieus beoordeeld en eventueel meegenomen in het beleid wat gevoerd gaat worden. In het geval van een dringende zaak kan de raad ook ongevraagd advies geven.

Al met al is de CRJ een verbindende schakel tussen burgers en gemeente, een partij die het verschil kan maken. Het motto van de raad is dan ook: “goede zorg en begeleiding voor de jeugd in de Wolden”.