Clientenraad JEUGD

De CliëntenRaad Jeugd (CRJ) is ingesteld door de gemeente om mee te denken en te praten over besluiten die worden genomen over alles waar de kinderen van De Wolden mee te maken hebben.

Om goede besluiten te nemen heeft de gemeente(burgemeester en wethouders) goede informatie nodig. Deze informatie komt binnen via bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties, onderzoeksburo’s maar dus ook via de CRJ.

Omdat de leden van de CRJ als burgers direct of indirect verbonden zijn met alle uiteenlopende zaken die met de kinderen in onze gemeente te maken hebben, zijn zij goed in staat om te beoordelen waar bijvoorbeeld extra aandacht nodig is.

De CRJ vergadert  ca. 10x per jaar, de onderwerpen zijn heel divers. Van speciaal onderwijs en leerlingenvervoer tot aan het kindpakket en alcoholpreventie. Per vergadering wordt er een spreker  met kennis van zaken uitgenodigd die de raad bijpraat over een specifiek onderwerp.  

De gemeente kan de raad over een bepaald onderwerp om advies vragen. Dit advies wordt dan serieus beoordeeld en eventueel meegenomen in het beleid wat gevoerd gaat worden. In het geval van een dringende zaak kan de raad ook ongevraagd advies geven.

Al met al is de CRJ een verbindende schakel tussen burgers en gemeente, een partij die het verschil kan maken. Het motto van de raad is dan ook: “goede zorg en begeleiding voor de jeugd in de Wolden”.

Adviesraad Sociaal Domein/Werkgroep Jeugd

Adviesraad Sociaal Domein/Werkgroep Jeugd De Adviesraad Sociaal Domein De Wolden (ASD) is een officieel en zelfstandig orgaan, binnen de gemeente De Wolden. De ASD verbindt en overlegt met veel betrokkenen binnen het sociaal domein in De Wolden. Zo adviseert de ASD het College van Burgemeester en Wethouders (on)gevraagd over het

Lees verder »

Vacature leden Adviesraad Sociaal Domein

Heb je affiniteit met zorg, welzijn, jeugd of werk en inkomen en wil je iets betekenen voor de inwoners van de gemeente De Wolden? Dan komen wij, de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) in de gemeente De Wolden, graag in contact met jou. Vacature leden Adviesraad Sociaal Domein Het gaat binnen

Lees verder »

Vacature Secretaris

De Adviesraad Sociaal Domein De Wolden (ASD) is een officieel en zelfstandig orgaan, binnen de gemeente De Wolden. De ASD verbindt en overlegt met veel stakeholders binnen het sociaal domein in De Wolden. Zo adviseert de ASD het College van Burgemeester en Wethouders (on)gevraagd over het beleid en de uitvoering

Lees verder »

Woonmogelijkheden voor jongeren en jongvolwassenen.

Woonmogelijkheden voor jongeren en jongvolwassenen. Op 22 maart is er een ongevraagd advies ingediend met betrekking tot de woonmogelijkheden voor jongeren en jongvolwassenen. De ASD heeft benadrukt dat er meer oog moet zijn voor jongeren die bijvoorbeeld in een instelling hebben gewoond en nu een volgende stap kunnen zetten. Er

Lees verder »

Advies leerlingenvervoer

Advies leerlingenvervoer 10 maart: Gevraagd advies bij de verordening en de bekostiging van het Leerlingenvervoer. De ASD staat hier positief in. Wel is geadviseerd om de ouders/verzorgers van kinderen met een handicap niet elk jaar weer opnieuw alle gegevens te laten indienen. De CR Jeugd heeft verzocht om een gesprek

Lees verder »

Nota jeugdhulp 2022 – 2026

Nota jeugdhulp 2022 2026 20 januari: Gevraagd advies bij nota Jeugdhulp 2022-2026. In het uitgebrachte advies is gevraagd om de nota in begrijpelijke taal te schrijven. De missie en de visie van de gemeente moeten duidelijk in de spotlights worden geplaatst. De ASD heeft gevraagd om een concreet uitvoeringsplan en

Lees verder »