Adviesraad Sociaal Domein/Werkgroep Jeugd

Adviesraad Sociaal Domein/Werkgroep Jeugd De Adviesraad Sociaal Domein De Wolden (ASD) is een officieel en zelfstandig orgaan, binnen de gemeente De Wolden. De ASD verbindt en overlegt met veel betrokkenen binnen het sociaal domein in De Wolden. Zo adviseert de ASD het College van Burgemeester en Wethouders (on)gevraagd over het

Lees meer »

Profielschets Lid Werkgroep Wmo – Adviesraad Sociaal Domein De Wolden

Profielschets Lid Werkgroep Wmo Over ons De Adviesraad Sociaal Domein De Wolden (ASD) is een officieel en zelfstandig orgaan binnen de gemeente De Wolden. Onze missie is het verbinden en overleggen met stakeholders binnen het sociaal domein. We adviseren het College van Burgemeester en Wethouders (on)gevraagd over beleid en uitvoering,

Lees meer »

Profiel lid Werkgroep Participatie

Profiel lid Werkgroep Participatie De Adviesraad Sociaal Domein De Wolden (ASD) is een officieel en zelfstandig orgaan binnen de Gemeente De Wolden. De ASD verbindt en overlegt met veel betrokkenen binnen het Sociaal Domein in De Wolden. Zo adviseert de ASD hert College van Burgemeester en Wethouders (on)gevraagd over beleid

Lees meer »

De Werkgroep Wmo nodigt u uit: 13 maart

De Werkgroep Wmo nodigt u uit Om de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) in De Wolden te verbeteren is kennis nodig. En de échte kennis van de Wmo, die is te halen bij mensen die zélf via de Wmo ervaring hebben met bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, woningaanpassing of gebruik maken van een

Lees meer »

Vacature leden Adviesraad Sociaal Domein

Heb je affiniteit met zorg, welzijn, jeugd of werk en inkomen en wil je iets betekenen voor de inwoners van de gemeente De Wolden? Dan komen wij, de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) in de gemeente De Wolden, graag in contact met jou. Vacature leden Adviesraad Sociaal Domein Het gaat binnen

Lees meer »

Vacature Secretaris

De Adviesraad Sociaal Domein De Wolden (ASD) is een officieel en zelfstandig orgaan, binnen de gemeente De Wolden. De ASD verbindt en overlegt met veel stakeholders binnen het sociaal domein in De Wolden. Zo adviseert de ASD het College van Burgemeester en Wethouders (on)gevraagd over het beleid en de uitvoering

Lees meer »

Woonmogelijkheden voor jongeren en jongvolwassenen.

Woonmogelijkheden voor jongeren en jongvolwassenen. Op 22 maart is er een ongevraagd advies ingediend met betrekking tot de woonmogelijkheden voor jongeren en jongvolwassenen. De ASD heeft benadrukt dat er meer oog moet zijn voor jongeren die bijvoorbeeld in een instelling hebben gewoond en nu een volgende stap kunnen zetten. Er

Lees meer »

Opvang Oekrainers

De opvang van Oekraïners. Op 16 maart heeft de ASD een ongevraagd advies gegeven inzake de koopkracht en de opvang van Oekraïners. De gemeente zou al moeten beginnen met het uitkeren van de energietoeslag en meer actief op zoek naar opvanglocaties voor de vluchtelingen uit Oekraïne.

Lees meer »

Advies leerlingenvervoer

Advies leerlingenvervoer 10 maart: Gevraagd advies bij de verordening en de bekostiging van het Leerlingenvervoer. De ASD staat hier positief in. Wel is geadviseerd om de ouders/verzorgers van kinderen met een handicap niet elk jaar weer opnieuw alle gegevens te laten indienen. De CR Jeugd heeft verzocht om een gesprek

Lees meer »