Opvang Oekrainers

De opvang van Oekraïners. Op 16 maart heeft de ASD een ongevraagd advies gegeven inzake de koopkracht en de opvang van Oekraïners. De gemeente zou

Lees meer »

Advies leerlingenvervoer

Advies leerlingenvervoer 10 maart: Gevraagd advies bij de verordening en de bekostiging van het Leerlingenvervoer. De ASD staat hier positief in. Wel is geadviseerd om

Lees meer »

De meerkostenregeling

Op 18 januari heeft de ASD haar zorgen uitgesproken over de bezuinigingen op bijvoorbeeld de meerkostenregeling. De ASD heeft gevraagd om de minima tegemoet te

Lees meer »