Profielschets Lid Werkgroep Wmo

Over ons

De Adviesraad Sociaal Domein De Wolden (ASD) is een officieel en zelfstandig orgaan binnen de gemeente De Wolden. Onze missie is het verbinden en overleggen met stakeholders binnen het sociaal domein. We adviseren het College van Burgemeester en Wethouders (on)gevraagd over beleid en uitvoering, strevend naar een optimale balans tussen kosten, volume, en kwaliteit voor een juiste ondersteuning van inwoners.

De Werkgroep Wmo

De ASD werkt met verschillende werkgroepen, waaronder de Werkgroep Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo). We zoeken enthousiaste leden die willen bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering van het Wmo-beleid in De Wolden.

Wie komt ons versterken?

Wellicht heeft uw moeder ervaring met de Regiotaxi, ontvangt uw vader huishoudelijke hulp of maakt u zelf gebruik van voorzieningen zoals een rolstoel of traplift. Ook als u bekend bent met de uitdagingen binnen dit domein, of een idee heeft over verbeteringen, nodigen wij u uit om de Werkgroep Wmo te versterken. U begrijpt de impact van de Wmo en wilt zich inzetten voor een betere uitvoering.

Over de Werkgroep

De werkgroep bestaat uit vrijwilligers. We zijn onafhankelijk en vergaderen maandelijks op woensdagochtend. Leden krijgen een vrijwilligersvergoeding, reiskostenvergoeding en kunnen gebruikmaken van scholingsmogelijkheden.

Wij vragen dat u:

  • woont of werkt in de gemeente De Wolden;
  • interesse heeft in het Sociaal Domein, met focus op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo);
  • ervaring of betrokkenheid heeft bij de Wmo, of kennis hebt van dit domein;
  • plezier heeft in het lezen en begrijpen van gemeentelijke beleidsstukken over de Wmo;
  • het gemeentelijk beleid en de uitvoering ervan kritisch kunt beoordelen;
  • bereid bent op te komen voor inwoners die gebruikmaken van de Wmo;
  • op het gebied van de Wmo beschikt over een netwerk binnen de gemeente De Wolden;
  • in staat bent om integraal te denken, ook bij vraagstukken die andere beleidsterreinen van het Sociaal Domein raken;
  • actief deelneemt aan de vergaderingen van de ASD (1x per maand op dinsdagavond) en de Werkgroep Wmo;
  • ongeveer 10 uur per maand kunt besteden aan dit belangrijke vrijwilligerswerk.

Meer informatie en aanmelden:

Voor meer informatie of om u aan te melden, kunt u een mail sturen naar y.harmsen@dewoldenhoogeveen.nl Vervolgens zal de coördinator van de Werkgroep Wmo contact met u opnemen.