Ben jij een verbinder en een verbeteraar? Dan maken wij, de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) in De Wolden, graag kennis met je! De ASD zoekt namelijk een voorzitter. Wij zetten ons in voor welzijn, meedoen, ondersteuning. De gemeente maakt het beleid. Wij adviseren. Spreekt dit jou aan en ben jij iemand die het leuk vindt om een groep vrijwilligers aan te sturen? Zorg jij dat iedereen zijn bijdrage kan leveren? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

 

De voorzitter die wij zoeken:

 

 • Is het gezicht van de adviesraad en onderhoudt contacten met relevante spelers in het sociaal domein, ook regionaal. 
 • Bereidt samen met de secretaris de vergaderingen voor en leidt deze.
 • Is een bruggenbouwer: hij/zij zorgt dat de leden van de adviesraad tot hun recht komen.
 • Is communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk.
 • De voorzitter mag geen lid, dan wel steunfractielid zijn van de gemeenteraad De Wolden. Ook mag hij/zij geen lid zijn van het college van Burgemeester en Wethouders, of werkzaam zijn bij de gemeente De Wolden.

 

Voor de invulling van het voorzitterschap is het een pré als je flexibel bent in je tijdsbesteding en daarbij moet gedacht worden aan plusminus 10 uur per maand, buiten de maandelijkse ASD-vergadering om.

 

Wij bieden jou:

 • De kans om bij te dragen aan het verbeteren van het sociale beleid van de

    gemeente.

 • Werk in een team met betrokken vrijwilligers.
 • Een vrijwilligersvergoeding.

 

We maken de nieuwe voorzitter wegwijs en een lid van de adviesraad biedt verdere begeleiding. De ASD-leden dragen een kandidaat voor en het College van Burgemeester en Wethouders benoemt de voorzitter.

 

Enthousiast? 

 

We maken graag kennis met je in een oriënterend gesprek. Heb je eerst nog vragen? Natuurlijk beantwoorden we die. De profielschets kan op verzoek worden toegestuurd.        Stuur een mail aan y.harmsen@dewoldenhoogeveen.nl, dan nemen we contact met je op. Of neem contact op met de huidige voorzitter a.i., dhr.K.de Rijk: 06-11310147.

De Adviesraad Sociaal Domein De Wolden (ASD) is een officieel en zelfstandig orgaan, binnen de gemeente De Wolden. De ASD verbindt en overlegt met veel stakeholders binnen het sociaal domein in De Wolden. Zo adviseert de ASD het College van Burgemeester en Wethouders (on)gevraagd over het beleid en de uitvoering binnen dit domein. Het doel is een optimale balans te vinden tussen kosten, volume en kwaliteit, passend voor een juiste ondersteuning van de inwoners. 

Profielschets Onafhankelijk voorzitter
Adviesraad Sociaal Domein Gemeente De Wolden

Van de voorzitter van de Adviesraad wordt verwacht dat hij/zij:

 • Woonachtig of werkzaam is in de gemeente De Wolden.
 •  Eerste aanspreekpunt is voor externen en de adviesraad naar buiten 

       vertegenwoordigt.

 • Geïnteresseerd is in het Sociaal Domein. Hieronder vallen o.a. Wonen, Jeugd, Participatie, Werk en Inkomen, Onderwijs, Sociale Vitaliteit, Sport, WMO en Volksgezondheid of één van bovengenoemde punten.
 • Betrokken is bij bovengenoemde aandachtsvelden voortvloeiende uit eigen ervaring, hetzij door ervaringen uit de directe omgeving.
 • Een bruggenbouwer is, ruimte kan geven in de discussie en zorgt dat iedereen binnen de adviesraad tot zijn recht komt.
 • Resultaatgericht is, goed kan samenvatten, doorvragen en het proces en gemaakte werkafspraken kan bewaken.
 • In staat is nota’s te lezen en zich hierover een beeld kan vormen. 
 • In staat is om op te komen voor het gemeenschappelijke belang van alle doelgroepen in het Sociaal Domein.
 • Gemiddeld één keer per maand de vergadering voorzit van de adviesraad. 
 • Geen belangen heeft in het sociaal domein van de gemeente de Wolden en geen enkele functie binnen één van de vertegenwoordigende organisaties bekleedt.
 • Bereid is zo nodig scholing te volgen op de desbetreffende beleidsterreinen.