WMO (Wet Maatschappelijke ondersteuning)

Meedoen in de maatschappij. Iedereen hoort erbij. Zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Ondanks leeftijd, lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking. Als dat niet (meer) lukt, is er hulp of zorg beschikbaar.


Dat zijn de uitgangspunten voor de Wmo, de wet op de maatschappelijke ondersteuning. Deze wet wordt sinds 2015 door de gemeenten uitgevoerd. De gemeente is verantwoordelijk voor het organiseren van de hulp en/of zorg die inwoners nodig hebben.
De Cliëntenraad Wmo stelt zich ten doel te bevorderen dat iedere inwoner van De Wolden die hulp of zorg vanuit de Wmo nodig heeft, deze hulp of zorg op een zo goed mogelijke manier ontvangt.

 
Het gaat daarbij om alles wat onder de Wmo valt: huishoudelijke hulp, zorg en ondersteuning thuis, dagbesteding, mantelzorg, hulpmiddelen, en Wmo-vervoer. En om zaken die daar mee samenhangen: bijvoorbeeld toegankelijkheid en inclusiebeleid.
In goed overleg met de gemeente denkt de raad mee en adviseert de raad over alle aspecten van de uitvoering van de Wmo: vroegtijdige signalering, voorliggende voorzieningen, proces van indicatiestelling, inkoop en contractering van aanbieders, ondersteuning van mantelzorgers, kwaliteit van de aangeboden hulp of zorg, tevredenheid van de mensen die hulp of zorg ontvangen.


De Cliëntenraad Wmo heeft momenteel (januari 2021) 8 leden. Er is ruimte voor nog enkele nieuwe leden! De leden hebben zelf ervaring als gebruiker van Wmo-zorg, of als mantelzorger, of voelen zich een andere manier betrokken bij de Wmo. De Raad vergadert elke 6 weken. Daarbij is een vaste contactambtenaar van de gemeente aanwezig. Regelmatig is er ook overleg met de wethouder of met partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van de hulp/zorg.

Opvang Oekrainers

De opvang van Oekraïners. Op 16 maart heeft de ASD een ongevraagd advies gegeven inzake de koopkracht en de opvang van Oekraïners. De gemeente zou

Lees verder »

De meerkostenregeling

Op 18 januari heeft de ASD haar zorgen uitgesproken over de bezuinigingen op bijvoorbeeld de meerkostenregeling. De ASD heeft gevraagd om de minima tegemoet te

Lees verder »

Nieuws WMO April

Nieuws WMO April De CR is betrokken bij het inclusiebeleid van de gemeente. Inclusiebeleid is erop gericht dat iedereen mee kan doen in de samenleving.

Lees verder »