Advies nieuwbouw bakkerij Drost

Op 24 januari is er een ongevraagd advies uitgebracht met betrekking tot de nieuwbouw op de locatie van bakkerij Drost. Er is aandacht gevraagd voor sociale woningbouw voor starters en senioren. De ASD heeft gevraagd om mee te mogen denken.
Helaas heeft de ASD hierop geen reactie ontvangen.