De Werkgroep Wmo nodigt u uit

Om de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) in De Wolden te verbeteren is kennis nodig. En de échte kennis van de Wmo, die is te halen bij mensen die zélf via de Wmo ervaring hebben met bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, woningaanpassing of gebruik maken van een hulpmiddel.

Daarom nodigt de werkgroep Wmo u uit om met ons in gesprek te gaan. Wij zijn vrijwilligers die het belangrijk vinden dat de uitvoering van de Wmo goed en eerlijk geregeld is in De Wolden. We vormen een onafhankelijk adviesorgaan dat door tussenkomst van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) de gemeente gevraagd en ongevraagd advies geeft over Wmo-zaken. We vergaderen één keer per maand, op woensdagochtend.

Ieders ideeën en ervaringen vanuit de Wmo voorzieningen willen we dicht bij het vuur ophalen. Daarom vergaderen we in verschillende buurthuizen binnen de gemeente De Wolden. Zo is de drempel laag voor iedereen om zijn of haar verhaal met ons te delen. De informatie die we van u krijgen kan uiteindelijk leiden tot een ongevraagd advies van de ASD aan het College van B&W.

Op 10 april vergaderen we van 09:30 – 11:00 uur in het dorpshuis van de Wijk. Klik hier voor het volledige vergaderoverzicht

Graag gaan we met u in gesprek over uw ervaringen of uw ideeën over hoe het beter zou kunnen. Professionals die bij de uitvoering van hun werk te maken hebben met de Wmo nodigen we ook van harte uit.

Aanmelden is niet nodig. Vanaf 9:30 uur bent u van harte welkom.