Inclusiebeleid: Lokale inclusieagenda. (LIA).

Voor 2022 heeft de gemeente De Wolden budget beschikbaar om een LIA, of te wel een lokale inclusieagenda op te stellen. Werd er bij inclusie eerder gekeken naar toegankelijkheid van gebouwen en voorzieningen, nu wordt er ingezet op de sociale en informatiekant. Bijvoorbeeld: Zijn de formulieren duidelijk en voor iedereen toegankelijk?
De gemeente is hiervoor dringend op zoek naar mensen die kunnen helpen; op dit moment is er nog een te kleine groep. De gemeente is vooral op zoek naar meer ervaringsdeskundigen. Er komt onder andere een oproep in De Wolder Courant. Als jij dit leest en jij voelt je aangesproken, zoek dan contact met de ASD via het contactformulier en de ASD zorgt dat de aanmelding bij de juiste persoon terechtkomt.

Wat wordt er van je verwacht”: 1 x per 3 weken vergaderen om LIA op te stellen, kleine kerngroep van 8 mensen; bijvoorbeeld om input op te halen bij de burger. Er komen ook subgroepen.

In eerste instantie gaat het om mensen met een fysieke beperking; lichamelijk, visueel etc.

Later gaat men breder inzetten, dan dus voor iedereen die zich beperkt voelt in de samenleving.

Opstellen en uitvoeren van LIA

  • LIA: Lokale Inclusie Agenda
  • Document hoe de gemeente werkt aan VN-verdrag Handicap
  • In samenwerking: “niets over ons, zonder ons”

VN-verdrag is in 2016 geratificeerd. Het verdrag gaat over de rechten van mensen met een beperking

Waar staat

De gemeente De Wolden?

  • 2017-2019 focus op fysieke drempels, maar geen LIA.
  •  
  • 2022: start met het maken van een LIA: focus meer
    op sociale inclusie en inclusieve informatie, wel weer
    budget voor ruimtelijke inrichting.

Wat is

Een Lokale Inclusieagenda

Hoe maken

Wij een LIA

Op zoek naar

Ervaringsdeskundigen