Nieuws WMO April

De CR is betrokken bij het inclusiebeleid van de gemeente. Inclusiebeleid is erop gericht dat iedereen mee kan doen in de samenleving. De eerste fase van het inclusiebeleid heeft in de afgelopen jaren vorm gekregen. Deze eerste fase was vooral gericht op praktische, fysieke zaken zoals (rolstoel)toegankelijkheid en zichtlijnen voor mensen met een visuele beperking. De tweede fase van het inclusiebeleid gaat over de meer mentale en belevingsgerichte aspecten: wat is er in dat opzicht nodig om iedereen mee te laten doen. De CR wordt binnenkort geïnformeerd door de betrokken beleidsmedewerker van de gemeente over deze tweede fase. De CR zal daarna bepalen op welke manier zij wil meedenken en adviseren.

Verder heeft de CR in april een nieuw lid kunnen verwelkomen. Daarmee bestaat de CR nu uit 9 leden.