Heb je affiniteit met zorg, welzijn, jeugd of werk en inkomen en wil je iets betekenen voor de inwoners van de gemeente De Wolden? Dan komen wij, de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) in de gemeente De Wolden, graag in contact met jou.

Vacature leden Adviesraad Sociaal Domein

Het gaat binnen het sociaal domein om onderwerpen zoals:

  • Ondersteuning bij zelfstandig (blijven) wonen, zelfredzaamheid en leven met een ziekte of beperking (Wmo).
  • Hulp bij werk & inkomen, minima-en armoedebeleid, schuldhulpverlening en maatschappelijke participatie. Dus voor iedereen die het zonder (financiële) ondersteuning niet redt (Participatiewet).
  • Alle vormen van jeugdhulp zoals: hulp bij opvoeden en opgroeien, goed en passend onderwijs en hulp aan huis bij problemen in het gezin (Jeugdwet).

 

Meerdere vacatures
De Adviesraad Sociaal Domein vindt het belangrijk dat in de Gemeente De Wolden alle inwoners aan de samenleving kunnen deelnemen. In de adviesraad zitten mensen die (ervarings)deskundigen zijn op het gebied van het sociaal domein. Als lid van de Adviesraad signaleer je relevante ontwikkelingen en knelpunten op het gebied van het Sociaal Domein. Je denkt mee en geeft, samen met de overige leden van de Adviesraad, het college van burgemeester en wethouders (B&W), gevraagd of ongevraagd, onafhankelijk en deskundig advies. De leden nemen hun adviesrol zeer serieus omdat zij zich er bewust van zijn dat zij inwoners vertegenwoordigen die veelal in een kwetsbare positie verkeren.

Vanuit de Adviesraad wordt in werkgroepen aan één van de volgende thema’s gewerkt:
•    Maatschappelijke ondersteuning  (1 vacature)
•    Jeugd en jeugdhulp  (4 vacatures)
•    Participatie (1 vacature)

De Adviesraad vergadert maandelijks op een dinsdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur in het gemeentehuis in Zuidwolde of in een van de buurthuizen binnen de gemeente. Daarnaast is er de maandelijkse vergadering van de werkgroep waar je bij bent aangesloten. De tijdsbesteding bedraagt ongeveer 10 uur per maand.
Naast een vrijwilligersvergoeding en een reiskostenregeling is er ook een scholingsregeling.

De profielen van de leden van de verschillende werkgroepen staan op de website www.adviesraaddewolden.nl. Ook kun je hier meer informatie vinden over de ASD.

Interesse?

Stuur dan een mail aan de ambtelijk secretaris y.harmsen@dewoldenhoogeveen.nl. We maken graag kennis met je in een oriënterend gesprek. Heb je eerst nog vragen? Natuurlijk beantwoorden we die. Laat het ons weten via bovenstaand mailadres. Dan nemen we contact met je op