De Adviesraad Sociaal Domein De Wolden (ASD) is een officieel en zelfstandig orgaan, binnen de gemeente De Wolden. De ASD verbindt en overlegt met veel stakeholders binnen het sociaal domein in De Wolden. Zo adviseert de ASD het College van Burgemeester en Wethouders (on)gevraagd over het beleid en de uitvoering binnen dit domein. Het doel is een optimale balans te vinden tussen kosten, volume en kwaliteit, passend voor een juiste ondersteuning van de inwoners.

Profielschets secretaris Sociaal Domein

Gemeente De Wolden

 

Van de secretaris van de Adviesraad wordt verwacht dat hij/zij:

 • Woonachtig of werkzaam is in de gemeente De Wolden.
 • Geïnteresseerd is in het Sociaal Domein. Hieronder vallen o.a. Wonen, Jeugd, Participatie, Werk en Inkomen, Onderwijs, Sociale Vitaliteit, Sport, WMO en Volksgezondheid.
 • Betrokken is bij enkele van bovengenoemde aandachtsvelden voortvloeiende uit eigen ervaring, hetzij door ervaringen uit de directe omgeving.
 • De in- en externe ontwikkelingen en veranderingen in wet- en regelgeving op het gebied van het Sociaal Domein signaleert.
 • De leden van de adviesraad kan adviseren over vraagstukken in het sociaal domein en enige kennis heeft van ambtelijke procedures.
 • Mede zorgdraagt voor een goede communicatie tussen de adviesraad, ambtelijk medewerkers, college van bestuur.
 • Samen met de voorzitter van de adviesraad de agenda voor maandelijkse vergaderingen opstelt en de vergaderingen inhoudelijk voorbereidt.
 • Samen met de voorzitter gemaakte afspraken bewaakt.
 • In staat is nota’s te lezen en zich hierover een beeld kan vormen en het kan vertalen vanuit het perspectief van de inwoners van de gemeente de Wolden.
 • In staat is om adviezen op stellen voor het college.
 • Vaardig is om zich mondeling en schriftelijk uit te drukken.
 • Samenwerkt met de ambtelijk secretaris van de gemeente, die de vergaderingen van de adviesraad notuleert en de e-mailcommunicatie verzorgt. 
 • Gemiddeld één keer per maand de vergadering bijwoont van de adviesraad; 
 • Geen belangen heeft in het sociaal domein, geen functie bekleedt binnen het sociaal domein en niet politiek actief is.
 • Bereid is zo nodig scholing te volgen op de desbetreffende beleidsterreinen.

 

vacature secretaris Adviesraad Sociaal Domein

Ben jij een verbinder en een verbeteraar? Dan maken wij, de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) in gemeente De Wolden, graag kennis met je! De ASD zoekt namelijk een secretaris. Wij zetten ons in voor de inwoners op het gebied van welzijn, meedoen, ondersteuning. De gemeente maakt het beleid. Wij adviseren. Spreekt dit jou aan en ben jij iemand die het leuk vindt om met een groep vrijwilligers samen te werken en zorg jij dat de adviezen goed worden verwoord? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

De secretaris die wij zoeken:

 • Onderhoudt de contacten met de leden en met relevante spelers in het sociaal domein.
 • Bereidt samen met de voorzitter de vergaderingen voor.
 • Stelt adviezen op namens de leden van de adviesraad.
 • Heeft enige kennis van wet- en regelgeving in het sociaal domein.
 • Is communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk.

Voor de invulling van de rol secretaris is het een pré als je flexibel bent in je tijdsbesteding en daarbij moet gedacht worden aan plusminus 10 uur per maand.

Wij bieden jou:

 • De kans om bij te dragen aan het verbeteren van het sociale beleid van de

    gemeente.

 • Werk in een team met betrokken vrijwilligers.
 • Een vrijwilligersvergoeding.

Een profielschets voor de rol van secretaris is op te vragen via onderstaand mailadres.

Enthousiast? 

We maken graag kennis met je in een oriënterend gesprek. Heb je eerst nog vragen? Natuurlijk beantwoorden we die. Stuur een mail aan de ambtelijk secretaresse y.harmsen@dewoldenhoogeveen.nl, dan nemen we contact met je op. 

 Of neem contact op met de huidige voorzitter a.i., dhr.K.de Rijk: 06-11310147.