Jaarlijks houdt de gemeente een ClientErvaringsOnderzoek (CEO). Mensen die gebruik maken van een Wmo-voorziening krijgen een vragenlijst. Zij kunnen aangeven wat zij van de hulp/zorg vinden, en wat er verbeterd kan worden. De vragenlijst over 2020 bevat extra vragen over de gevolgen van de coronacrisis. De Clientenraad Wmo kijkt kritisch mee naar de vragen, vult aan en doet suggesties voor de formulering. De bedoeling is immers dat zo veel mogelijk mensen de vragenlijst invullen