Woonmogelijkheden voor jongeren en jongvolwassenen.

Op 22 maart is er een ongevraagd advies ingediend met betrekking tot de woonmogelijkheden voor jongeren en jongvolwassenen. De ASD heeft benadrukt dat er meer oog moet zijn voor jongeren die bijvoorbeeld in een instelling hebben gewoond en nu een volgende stap kunnen zetten. Er zijn nu voor hen geen mogelijkheden. Er zijn een aantal suggesties gedaan om hieraan een goede invulling te geven.