Adviesraad Sociaal Domein/Werkgroep Jeugd

Adviesraad Sociaal Domein/Werkgroep Jeugd De Adviesraad Sociaal Domein De Wolden (ASD) is een officieel en zelfstandig orgaan, binnen de gemeente De Wolden. De ASD verbindt en overlegt met veel betrokkenen binnen het sociaal domein in De Wolden. Zo adviseert de ASD het College van Burgemeester en Wethouders (on)gevraagd over het beleid en de uitvoering binnen […]

Vacature leden Adviesraad Sociaal Domein

Heb je affiniteit met zorg, welzijn, jeugd of werk en inkomen en wil je iets betekenen voor de inwoners van de gemeente De Wolden? Dan komen wij, de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) in de gemeente De Wolden, graag in contact met jou. Vacature leden Adviesraad Sociaal Domein Het gaat binnen het sociaal domein om onderwerpen […]

Vacature Secretaris

De Adviesraad Sociaal Domein De Wolden (ASD) is een officieel en zelfstandig orgaan, binnen de gemeente De Wolden. De ASD verbindt en overlegt met veel stakeholders binnen het sociaal domein in De Wolden. Zo adviseert de ASD het College van Burgemeester en Wethouders (on)gevraagd over het beleid en de uitvoering binnen dit domein. Het doel […]

Woonmogelijkheden voor jongeren en jongvolwassenen.

Woonmogelijkheden voor jongeren en jongvolwassenen. Op 22 maart is er een ongevraagd advies ingediend met betrekking tot de woonmogelijkheden voor jongeren en jongvolwassenen. De ASD heeft benadrukt dat er meer oog moet zijn voor jongeren die bijvoorbeeld in een instelling hebben gewoond en nu een volgende stap kunnen zetten. Er zijn nu voor hen geen […]

Advies leerlingenvervoer

Advies leerlingenvervoer 10 maart: Gevraagd advies bij de verordening en de bekostiging van het Leerlingenvervoer. De ASD staat hier positief in. Wel is geadviseerd om de ouders/verzorgers van kinderen met een handicap niet elk jaar weer opnieuw alle gegevens te laten indienen. De CR Jeugd heeft verzocht om een gesprek met de vervoerder waar het […]

Nota jeugdhulp 2022 – 2026

Nota jeugdhulp 2022 2026 20 januari: Gevraagd advies bij nota Jeugdhulp 2022-2026. In het uitgebrachte advies is gevraagd om de nota in begrijpelijke taal te schrijven. De missie en de visie van de gemeente moeten duidelijk in de spotlights worden geplaatst. De ASD heeft gevraagd om een concreet uitvoeringsplan en maatwerk voor de hulpvrager. Dit […]

Jeugd

Wij zijn op zoek naar leden voor de Cliƫntenraad Jeugd Ik heb wel interesse