Profiel lid Werkgroep Participatie

Profiel lid Werkgroep Participatie De Adviesraad Sociaal Domein De Wolden (ASD) is een officieel en zelfstandig orgaan binnen de Gemeente De Wolden. De ASD verbindt en overlegt met veel betrokkenen binnen het Sociaal Domein in De Wolden. Zo adviseert de ASD hert College van Burgemeester en Wethouders (on)gevraagd over beleid en uitvoering binnen dit domein. […]

Vacature leden Adviesraad Sociaal Domein

Heb je affiniteit met zorg, welzijn, jeugd of werk en inkomen en wil je iets betekenen voor de inwoners van de gemeente De Wolden? Dan komen wij, de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) in de gemeente De Wolden, graag in contact met jou. Vacature leden Adviesraad Sociaal Domein Het gaat binnen het sociaal domein om onderwerpen […]

Vacature Secretaris

De Adviesraad Sociaal Domein De Wolden (ASD) is een officieel en zelfstandig orgaan, binnen de gemeente De Wolden. De ASD verbindt en overlegt met veel stakeholders binnen het sociaal domein in De Wolden. Zo adviseert de ASD het College van Burgemeester en Wethouders (on)gevraagd over het beleid en de uitvoering binnen dit domein. Het doel […]

Opvang Oekrainers

De opvang van Oekraïners. Op 16 maart heeft de ASD een ongevraagd advies gegeven inzake de koopkracht en de opvang van Oekraïners. De gemeente zou al moeten beginnen met het uitkeren van de energietoeslag en meer actief op zoek naar opvanglocaties voor de vluchtelingen uit Oekraïne.

Advies nieuwbouw bakkerij Drost

Advies nieuwbouw bakkerij Drost Op 24 januari is er een ongevraagd advies uitgebracht met betrekking tot de nieuwbouw op de locatie van bakkerij Drost. Er is aandacht gevraagd voor sociale woningbouw voor starters en senioren. De ASD heeft gevraagd om mee te mogen denken. Helaas heeft de ASD hierop geen reactie ontvangen.