Opvang Oekrainers

De opvang van Oekraïners. Op 16 maart heeft de ASD een ongevraagd advies gegeven inzake de koopkracht en de opvang van Oekraïners. De gemeente zou al moeten beginnen met het uitkeren van de energietoeslag en meer actief op zoek naar opvanglocaties voor de vluchtelingen uit Oekraïne.

Advies nieuwbouw bakkerij Drost

Advies nieuwbouw bakkerij Drost Op 24 januari is er een ongevraagd advies uitgebracht met betrekking tot de nieuwbouw op de locatie van bakkerij Drost. Er is aandacht gevraagd voor sociale woningbouw voor starters en senioren. De ASD heeft gevraagd om mee te mogen denken. Helaas heeft de ASD hierop geen reactie ontvangen.